Tuesday, April 7, 2009

Thesis Sa Filipino II

Dahon ng Pagpapatibay
Ang pananaliksik na ito na pinamagatang Ang internet tungo sa krimen ay isinagawa bilang kahingian sa asignaturang FILI02-Pagbasa at Pagsulat tungo sa pananaliksik, taong 2008-2009 mula sa grupong ‘’MGA ILLUSTRADOS’’

____________________
Almonte, Francis Eric A.

___________________
Benito, Mark Louie B.

___________________
Cope, Michael Harold D.

___________________
Gabriel, Rose Marie D.

___________________
Peralta, Aaron Josef H.

___________________
Puyot, Edralin M.


Ipinagtibay :

Gng. Neriza C. Pesigan
Guro Fili02
Dahon ng Pasasalamat

Malugod naming pinasasalamatan una sa lahat, ang Poong Maykapal na nagbigay sa amin ng lakas at lawak ng isipan upang aming maisaayos ang pag- aaral na ito. Ang aming mga magulang na nagsisikap at nagbigay ng oportunidad sa amin upang mapag-aral kami sa magandang eskwelahan at magkaroon ng magandang buhay pagdating ng panahon. Sa aming mga kamag-aral at kaibigan na tumulong at nagbigay ng kaunting oras upang matapos namin ang pag-aaral na ito at sa aming lahat, ang grupong ‘’ANG MGA ILLUSTRADOS’’ na naglaan ng oras at panahon para sa proyektong ito. Ganoon din ang aming butihing guro, Gng. Neriza C. Pesigan na walang sawang gumagabay sa aming lahat upang mapabuti at maisaayos ang pag-aaral ito.

Nawa’y sa mga makakabasa at mag-aaral nito, Hindi man namin naibigay ang mas malawak na pag-aaral ay makatulong ang aming proyektong ito sa inyo kahit sa munting paraan.I. Panimula
Sa panahon ngayon, ang kompyuter ay isa sa pinaka mahalagang instrumento sa kasaysayan ng sangkatauhan na tinatawag na ‘’Computer Generation ‘’. Ito ay napakahalaga sa pang araw araw na buhay. Magmula sa pinaka malaki at hanggang sa pinakamaliit na bagay ay nangangailangan na rin ng kompyuter.
At sa patuloy na pagsulong at pag unlad ng teknolohiya, umuunlad din ang kakayahan ng tao laban sa kapwa sa pamamagitan ng maling gawain.

A. Layunin
Kaya’t sa pag aaral na ito, narito ang ilang mga datos na dapat malaman upang magkaroon ng sapat na kaalamanan ukol sa kompyuter.Narito ang ilang gabay at layunin sa pag aaral na ito.

1. Layunin ng pag aaral na ito na magkaroon ng ideya ang mamayan ukol sa nangyayaring krimen sa computer at sa Internet.
2. Mapalawig ang kakayahan ng gumagamit ng internet ukol sa kriminalidad na napapaloob dito
3. Malaman ang bawat batas na ipinatutupad sa internet.B. Kahalagahan:
Sa pag-aaral na ito ay bibigyang diin din namin ang mga paraan kung paano gamitin ang internet sa maayos at ligtas na paraan.

1. Makapagbigay ng impormasyon upang maging alerto ang taong gumagamit ng internet na hindi maging biktima ng mga krimen o anumang klaseng pang aabuso ng ibang tao. 2.
2. Mapanitili ang seguridad ng pagkatao at maisaayos ang paggamit nito.

K. Saklaw at Limitasyon

1. Saklaw
Sinasaklaw nito ang mga uri ng krimen na nagaganap sa internet katulad ng pang iiskam, cyber sex, pamimirata, at kung anu ano pang kriminalidad na gamit ang internet.

2. Limitasyon
Mahirap matukoy kung sino ang maaring gumawa ng mga krimen sa internet. Minsan kasi ay walang pagkakakilanlan o ‘’Identity’’. Ang mga hackers ay maaring gumamit ng ibang pangalan. Kaya’t ang limitasyon nito ay hindi mo malalaman kung anong klaseng tao ang nasa likod ng kompyuter. Kung malinis o maayos ba talaga ang hangarin.
II. Nilalaman

Ang ‘’I Love you Virus’’
Ang artikulong ito ay isa sa aming pinag aralan. Labis ang aming pagkagulat dahil sa ang taong nasa likod nito ay isa sa mga naging mag aaral din nang AMA Computer College. Tungkol naman sa aming reaksyon ay hindi namin makuhang husgahan ang taong ito dahil sa ginamit lamang niya ang kanyang mga natutunan sa eskwelahang ito ngunit hindi sa paraan ng pagnanakaw. Labis din naming ikinatuwa at ipinagmalaki ang aming eskwelahan dahil sa naging kilala ito sa larangan ng pag-aaral ng computer hindi lang dito sa ating bansa kundi maging sa buong mundo.

Si Onel De Guzman na isang mag-aaral sa AMA-Makati. Sa kanyang inihain bilang kanyang ‘’Thesis Proposal ‘’ ang ’’ Email Password Sender Trojan’’ Upang ma-retrib ang mga passwords ng mga emails, credit cards at iba pang personal na pag aari sa kompyuter. Inakala niyang makakatulong ito ngunit hindi ito pinahintulutan ng pamunuan ng AMA Makati. Ngunit sa kasamaang palad, sa hindi sinadasyang pangyayari, na i upload niya sa kanyang email ang thesis kaya’t naging dahilan iyon upang kumalat ang virus sa buong mundo. Maraming transaksyon ang naparalisa dahil sa virus na iyon. At nang panahong iyon, dito sa Pilipinas, wala pang batas ukol sa internet kaya’t siya ay pinawalang sala ng korte suprema at pinalaya at hinayaang mamuhay ng tahimik.


Hindi na rin naming nakuhang baguhin pa ang mga nakasaad sa artikulong ito upang mapanatili ang orihinal na detalyeng napapaloob dito.


Onel de Guzman's rejected thesis proposal at AMA Computer College

(Note: The following is a copy of Onel de Guzman's rejected thesis proposal, which has been linked to the "ILOVEYOU" virus. Here, de Guzman proposes that a Trojan Horse be used to steal passwords from other users to get free Internet access.)
AMA COMPUTER COLLEGE COLLEGE OF COMPUTER STUDIES
THESIS SUBJECT PROPOSAL


NAME OF THE STUDENT: Onel A. De Guzman

CITIZENSHIP: Filipino

PROPOSED THESIS TITLE: Email Password Sender Trojan

POSSIBLE AREA OF INVESTIGATION: Software ProductSOFTWARE DESCRIPTION:
Trojan horse is a legitimate program that has been altered by the placement of unauthorized instructions within it. These instructions perform functions unknown to (and probably unwanted by) the user. They are not virus and do not replicate like virus. They are complete application, are not attached themselves. This is the main idea and function of the Trojan horse program.
Email Password Sender Trojan is a small Trojan horse, that will send on to your email somebody's Internet access passwords such as (CACHE, RAS - (Remote Access Service), WEB, and Screen Saver) passwords. All passwords that will save by the infected user will send it, to the configurable email in the server side.
Email Password Sender Trojan has two parts, a client and a server part. Client part, this a configuration of a server part, by doing this you can configure Destination Email Address, Server Mail or the Host address where it is sent, also you can configure by scheduling of sending of what day will send to your email. Server part is the Trojan itself and has an extension *.exe you can send it to your friend or to your chatter, if the user run the program, the program run in background and visible even in the Task List (Ctrl+Alt+Del) to become unknown to the infected user after that in 1 minute this Trojan program cached all types of saved passwords and send it directly to the configurable email address using SMTP internet mail protocol. Also if you have an access to your friend computer you can run this program to infect him to get his/her Internet passwords. Also this Trojan is useable in retrieving of lose passwords, this program has the ability to cached all your save passwords in your Windows directly send the summary to your email.Cleaner is also included in this software package so that the user can immediately remove or clean the Trojan if he/she has accidentally execute the server.

REASON FOR STUDY:
The researcher decided to develop this program because the researcher believes that it will be helpful to a lot of people specially Internet users to get Windows passwords such as Internet Accounts to spend more time on Internet without paying.

IMPORTANCE OF THE STUDY:
The importance of the study is to help other people most especially Windows users. We all know that when we connect to the Internet we spend more time for surfing and reading email only, so when we are spending time we spend lots of money to pay the accounts for only using a couple of hours. So this program is the main solution, use it to steal and retrieve Internet accounts of the victim's computer.

METHODOLOGY TO BE USED:
In making this study, the research can gather data by reading computer books, surfing the Internets what's new about developing Email, stealing passwords and news about Trojans. Survey and questionnaires will be conducted to support the development of the software.
The technique that will be used by researcher for the computer implementation of the software is prototyping.
The software will take the form of paper prototype that implement some subset functions required of the desire features of the software because the researcher will start to scratch to develop software.
The language that is being used is Microsoft Visual C++ version 6.0 under Windows environment wherein some functions of this software is focusing Windows passwords and developing Email. This compiler is direct use API (Application Programming Interface) so it is easy to use and more comfortable to develop the software and because of compatibility of the software to run in Windows machine the researcher decided to use this compiler. And also this compiler is object-oriented language so its easy manipulate data.
For the final version of the program, the final testing of the study will conducts to some computer Internet addicts and non addicts, hackers, anti-hackers, high schools and college students, professional and non-professional will be asked to test the program's capabilities and their feedback through answering survey forms after testing the program.

POSSIBLE BENEFICIARIES:
The researcher will benefit all Windows Internet users from beginners to professional because this software is free to all. The main idea of this software is to cached and retrieved all lose passwords that users can enjoy it.

TITLE AND AUTHOR OF PREVIOUS STUDIES:
None

SIMILARITIES AND DIFFERENCES WITH OTHER RELATED STUDIES:
Trojan System: File System Guard, Ria Ann D. Ero, AMA Computer College Makati, August 1998


SUMMARY:
The software is all about security and protections against unauthorized program running in hidden mode and unknown to user.
This system security is run in TSR mode in DOS environment, all programs running are check by this software to identify either it is a Trojan or not. This system security and protection is not accurate in checking and hunting of Trojans because many of Trojans is run in Windows environment.

SIMILARITIES:
The similarities of the previous study to the present study is that, both studies deal and focusing about Trojans.

DIFFERENCES:
The previous study is all about security and protections against unauthorized program running, while the present study is all about a system that can break security of a system and steal user's information.
ALTERMAIL, Conrad M. Pinili, AMA Computer College Makati, April 1999

SUMMARY:
AlterMail is a software application about email client. Using this utility software you can send compose and get mail in a single utility software like many popular email clients such as Outlook and Eudora Mail. This software is made in Visual Basic 5.0 so this software is GUI base and support 16 and 32 bit environment of Windows.SIMILARITIES:
The similarity of the previous study to the present study is that, both Software has sending of email, and both software is run in Windows base environment under 16 and 32 bit.
DIFFERENCES:
The difference of the previous study to the present is that the previous study deals with email client by compose and reading email while the present study deals only in sending body of email. Internet Utilities Online, Licolas T. Lim, AMA Computer College Makati, April 1999

SUMMARY:
Internet Utilities Online, this software is all about tools in Internet with a package of Email, FTP, Search Engine, and Time Web Manager. This package is more useful than the other Internet utilities because this software is complete package and lots of features such as sending, composing and reading of email, online time monitoring, Web search and uploading and downloading of files on the Net using FTP.
SIMILARITIES:
The similarity of the previous study to the present study is that, both studies deal on Internet and both had a function of sending of email.

DIFFERENCES:
The difference of the previous study to the present study is that, the previous study deals not only in Email but also have a package of FTP, Search Engine, and Time Web Manager, while the present study deals only in sending of body of email.
http://www.computerbytesman.com/lovebug/thesis.htm
Krimen sa Kompyuter
Sa ngayon, marami pa rin sa ating mga kababayan ang walang alam pagdating sa paggamit ng kompyuter. At mayroon din namang mga tao na sobrang husay pagdating dito. Sa unti unting pag-usad ng panahon ay unti-unting dumarami ang bilang ng krimen sa internet dahil na rin sa kapabayaan ng gumagamit nito. Nariyan lagi ang mga mapanamantalang “Hackers” na patuloy na ring dumarami at nambibiktima ng mga taong walang kaalam alam na ninanakawan ng hindi nya nakikita. Kaya’t marami sa mga negosyo sa internet ang bumabagsak lalo na ang mga software and hardware company dahil sa patuloy na pamimirata, kawalan nang pondo at unti unting pagkalugi.
Nariyan din ang mga social networking site na nagsasabi na “YOU WIN CLICK THE BUTTON” at hihingan ka ng mga importanteng detalye katulad ng number ng telepono at credit card. At kung anu ano pa. Minsan pa ay ipinapapasa pa ang mga requirements katulad ng ID, birth certificate upang magamit ang iyong pangalan pang iiskam at maitago ang tunay na pagkatao ang taong nasa likod nito. Nalulugi rin ang mga recoring company dahil sa mga sari-saring shareware na makikita sa internet na libre at walang bayad. Kaya’t ang mga ilan ay nagsasarado na dahil sa gawaing ito.
Ngayon din ay marami nang bagong istilo upang magbenta ng aliw sa iba. Ang Cyber Sex sa internet. Maraming kabataan ang na eengganyo dito dahil mabilis kumita ng pera. Kaya’t patuloy din ang pagdami nito. At walang tigil sa paulit ulit ng pang aabuso at karahasan sa kabataan. Ginagamit din ito upang manira ng kapwa at kumita ng pera sa pamamagitan ng mga ‘’blogs’’ o ‘’Video sites’’ kaya’t lalo ring lumalala ang mga krimen maging sa pamayanan man. Lahat ng illegal na Gawain at mga panloloko ay maaring gawin ditto ng ligtas at walang dapat ipangamba dahil wala kang pagkakakilanlan. Kaya’t ang iba ay dito na lamang dumedepende upang yumaman

Krimen sa Kompyuter
Ang krimen sa Kompyuter paligiran ng iligal na gawain perpetrated sa pamamagitan ng computer pati na rin ang pagnanakaw ng mga computer at iba pang mga teknolohiko hardware. Tulad ng lahat ng mga kumpanya na laki, pang-industriya orientation, at pang-heograpikong lokasyon ng Padalas nang padalas umaasa sa mga computer na gumana, pag-aalala tungkol sa computer na krimen din risen, sa bahagi dahil ang pagsasanay ay lilitaw upang maging thriving ang sama-sama sa kabila ng pagsisikap ng parehong ang pagpapatupad ng batas at negosyo na komunidad upang ihinto ito Ngunit tandaan na ang parehong internasyonal na korporasyon at katamtaman family-owned na negosyo ay maaaring gumawa ng isang mahusay na pakikitungo sa neutralisahin computer "virus" at iba pang mga manifestations ng krimen.
Maraming mga analysts na naniniwala, gayunpaman, ang may-ari ng maliit na negosyo ay mas malamang na gumawa ng mga hakbang upang matugunan ang mga panganib ng computer na krimen ay mas malaki kaysa sa firms. Indeed, Sa katunayan, maraming mga maliliit na negosyo aminin na sila ay passive ang tungkol sa pananakot dahil sa gastos na kaugnay sa pagpapatupad ng pananggalang at ang pagkaunawa na ang computer "hackers" at iba pang mga banta ay malayo ang mas malamang na piliin sa mas malaking kumpanya. Ngunit ayon kay Tim McCollum, walang ekspresyon ng ipinahayag sa Nation's Business, "kompanya Padalas nang padalas ang mga bumabagsak na sumila sa hackers, computer magnanakaw, software virus, at, sa partikular, ang di-awtorisadong at madalas na ilegal na mga gawain sa pamamagitan ng kanilang sariling mga empleyado. Sa katunayan, ang mga pagkakataon na ang maaga o huli pinaka mga kumpanya ay magiging biktima ng high-tech krimen kapag ang computer criminals ay nag aklasan, ang biktima negosyo ay maaaring magdanas relatibong higit pa sa mga malalaking mga korporasyon, na ang ilalim ng mga linya ay mas lumalaban sa pinsala mula sa anumang solong pagnanakaw ng mga kagamitan o impormasyon. "
Sa katunayan, istatistika ng krimen sa computer sa Estados Unidos ay paghinahon. halimbawa, ang isang pag-aaral ng commissioned ng Federal Bureau of imbestigasyon (FBI) na 85 porsiyento ng mga respondents-negosyo na kung saan kasama ang mga kompanya sa lahat ng sukat at orientations-sinabi na sila ay naging biktima sa pamamagitan ng hindi bababa sa isang computer na may kinalaman sa krimen sa sa nakaraang taon. Mga krimeng ito mula sa problema ng epidemya proporsyon, tulad ng mga virus impeksiyon, upang hindi gaanong laganap ngunit may malubhang mga problema tulad ng Web site kabaligtaran, kait-atake ng mga serbisyo, pinansiyal na pandaraya, sabotahe, at ang network ng break-ins. Ang pagkaluging pinansiyal kaugnay sa computer krimen higit sa lambal sa pagitan ng 1999 at 2000 upang maabot ang $ 265 milyon. Ang iba pang mga eksperto ay nag-aalok ng parehas na matatag na mga pagsusuri sa pagtuturo ng hardware sa pagnanakaw. Ang isang computer-secure ng kumpanya sa Ohio tinatawag Safeware, halimbawa, tinatayang $ 1.4billion angsa nawala sa negosyo sa taong 1996 sa pagnanakaw ng mga computer.

Mga Wanted

Jie DongPetsa ng Kapanganakan Ginamit: Pebrero 8, 1963 Buhok: Itim
Lugar ng kapanganakan: Hindi alam Mata: Itim
Taas: 5'10 " Kasarian: Lalaki
Timbang: 175 lbs. Lahi: Asyano
NCIC: W206339519 Nasyonalidad: Hindi alam
Trabaho: Hindi alam
Peklat at marka: Wala
Remarks: Wala
Si Jie Dong ay kinakailangan para sa defrauding Internet auction site ang mga gumagamit ng humigit-kumulang na $ 800,000. Sa tag-lagas ng 2003, Dong allegedly inaalok ang mga item sa auction site at tinipon ng pera mula sa purported winning bidders. Dong ay di-umano'y na hindi kailanman ginawa ang ipinangako kalakal sa halos 5000 mga biktima. Dong ay believed na mamaya fled mula sa Estados Unidos sa Tsina at maaari na ngayon sa Hong Kong. Ang mga kaso ay investigated ng Electronics krimen Task Force, comprised ng FBI at US Secret Service mga ahente ng estado at pagpapatupad ng batas na awtoridad sa California. Noong Agosto 20, 2004, ang isang pederal aresto warrant ay inisyu sa Central District ng California singilin Dong sa mail pandaraya at kawad pandaraya.
Panghihimasok sa Computer
SAAD ECHOUAFNI
Alias: Jay R. Echouafni
Petsa ng Kapanganakan Ginamit: Hunyo 1967 Buhok: Itim
Lugar ng kapanganakan: Morocco Mata: Berde
Taas: 5'10 " Kasarian: Lalaki
Timbang: 200 lbs. Lahi: White (North African)
NCIC: W866352802 Nasyonalidad: Moroccan
Trabaho: Hindi alam
Peklat at marka: Si Echouafni ay may nunal sa kanyang kanang pisngi.
Remarks: Si Echouafni ay nagsasalita ng Ingles at Pranses at maaaring nasa Morocco.


Saad Echouafni, pinuno ng isang satelayt na komunikasyon kumpanya, ay karaniwan sa Los Angeles, California para sa allegedly hiring computer hackers upang mailunsad atake laban sa kanyang mga kumpanya sa mga kakumpitensiya. Noong Agosto 25, 2004, Echouafni ay indicted ng isang pederal grand inampalan sa Los Angeles sa koneksyon sa unang matagumpay na imbestigasyon ng isang malakihang ipinamamahagi kait ng serbisyo atake (DDOS) na ginagamit para sa komersyal na layunin sa Estados Unidos. Sa isang DDOS , isang kawan ng mga kompromisong sistema na atake ng isang target na nagiging sanhi ng isang matagal kait ng serbisyo para sa kanyang mga customer. Ang imbestigasyon, codenamed Operation Cyberslam, ay sinimulan noong 2003 kapag ang isang malaking-digital video recorder vendor base sa Los Angeles-ulat ng isang serye ng mga balda kait ng serbisyo-atake na epektibong pinatigil nito sa negosyo para sa halos dalawang linggo. Na negosyo, pati na rin ang iba na parehong mga pribado at pamahalaan sa Estados Unidos, ay pansamantalang disrupted sa pamamagitan ng mga atake na nagresulta sa pagkalugi ranging mula sa $ 200,000 na higit sa $ 1 milyon.

Wire Fraud; Computer panghihimasok; paglabag sa KONDISYON NG PRETRIAL Release
EDWIN Andres PENAKuha noong Pebrero ng 2006

Petsa ng Kapanganakan Ginamit: Setyembre 25, 1982 Buhok: Itim
Lugar ng kapanganakan: Venezuela Mata: Berde
Taas: 5'10 " Kasarian: Lalaki
Timbang: 265 lbs Race: White (Hispanic)
NCIC: W500979452 Nasyonalidad: Venezuelan
Trabaho: Kasangkot sa mga computer at Telekomunikasyon
Peklat at Marka: Wala
Remarks: Si Pena ay nagsasalita ng parehong Ingles at Espanyol. Siya ay maaaring naglalakabay sa Venezuela at Colombia. Siya ay kilala sa pangongolekta at pag kostomays ng mga kotseng BMW. Si Pena ay kilala rin na mahilig sa malakihang sugal.
`Sa pagitan ng Hulyo 2005 at Hunyo ng 2006, Edwin Andres Pena allegedly hacked sa ang computer sa mga sistema ng mga dose-dosenang mga Telecommunications mga kumpanya sa buong mundo. Sa paggawa nito, Pena ay able sa fraudulently ruta libu-libo ng mga voice-over-internet-protocol (VOIP) ang mga ito sa pamamagitan ng mga tawag sa mga kumpanya para sa kanyang sariling mga tubo. Ang mga kompanya ng biktima ay sisingilin para sa pagpasa ng mga mapanlinlang na mga tawag na sinimulan ng Pena o para sa mga terminating ng mga tawag sa kanilang huling destinasyon, ngunit ang mga ito parehong kumpanya nagawang kolektahin mula sa mga nalikom na ito trapiko dahil ang mga tawag ay ipinadala mula sa network ng mga aparato na nagkaroon din allegedly na-hacked sa pamamagitan ng Pena. Samakatuwid, ang Telecommunications kumpanya ay hindi kung sino ang bayad. Sa haba ng labing-buwan, Pena profited higit sa isang milyong dolyar mula sa mga pamamaraan na ito at nagdulot ng pagkalugi sa mga biktima kumpanya na higit sa 1.5 milyong dolyar.
Pena ay sisingilin sa kawad pandaraya at computer at panghihimasok ay naaresto sa Miami, Florida, sa Hunyo 6, 2006. Siya ay sa dakong huli at pinakawalan sa bono ay kilala na may fled ng Estados Unidos sa paligid ng Agosto 10, 2006. Ang pederal na nagbibigay garantiya sa mga kanyang aresto ay inisyu noong Agosto 14, 2006, sa Estados Unidos District Court, Distrito ng New Jersey, Newark, New Jersey, at siya ay sisingilin sa mga lumalabag sa mga kondisyon ng kanyang pretrial release. An Interpol Red Notice has also been issued for Pena. An Interpol Red Paunawa ay ibinibigay para sa mga Pena.

Pagsasapakatan Sa ipabilanggo bank Fraud
TOBECHI ENYINNA ONWUHARA
Kuha noong 2008 Kuha noong 2007
Alias: "T", "Tobe", Xavier, Enyinna
Paglalarawan
Petsa ng Kapanganakan Ginamit: Hulyo 24, 1979 Buhok: Itim
Lugar ng kapanganakan: Nigeria Mata: Kayumanggi
Taas: 5'10 " Kasarian: Lalaki
Timbang: 185 pounds Lahi: Itim
NCIC: W054871136 Nasyonalidad: Nigerian
Trabaho: Si Onwuhara ay Chief executive Officer ng isang recording office, ang SWAT Up Entertainment. At nagmamay-ari rin ng Recording Studio na ginagamit ng mga artista.
Peklat at marka: Hindi alam

Remarks: Si Onwuhara ay maaaring naglalakbay sa Dallas, Texas; Miami, Florida, New York o Canada. Siya ay madalas sa mga klub at nagsusugal sa mga Casino. Siya ang may access sa mga pekeng driver's license at pasaporte at sa milyon-milyong dolyar sa iba’t-ibang account sa ibang bansa.
Tobechi Enyinna Onwuhara, nahatulan ng isang mamamatay-tao, ay kinakailangan para sa kanyang di-umano'y paglahok sa isang masalimuot na pamamaraan defrauded sa pananalapi sa industriya labas ng sampu-sampung milyong dolyar. Onwuhara ay isang mahalagang miyembro ng isang grupo ng mga Nigerians na allegedly ay na pagsasagawa ng pagbabangko madayang gawain mula sa Florida at Texas, since 2005. Ito ay di-umano'y na ang mga grupong ito ay ginagamit sa online Internet database upang magnakaw biktima 'identities. Kapag nakuha, sila allegedly gamitin ang biktima 'ng impormasyon upang makakuha ng access sa mga biktima ng' Home Equity Linya ng Credit accounts at wire transfer ng pera sa mga account na higit sa lahat na matatagpuan sa ibang bansa, ang ilang sa Estados Unidos.
Ang ilan sa Onwuhara ng di-umano'y co-conspirators ay na-arestuhin, sa loob at labas ng Estados Unidos, gayunman, ay nananatiling Onwuhara at malaki. Onwuhara ay nasingil federally na may sabwatan sa ipabilanggo bangko pandaraya, at ang isang pederal warrant na inisyu ay para sa kanyang aresto ng Estados Unidos District Court, Eastern District ng Virginia, noong Agosto 1, 2008.
ITINUTURING NA MAPANGANIB KUNG MAKATAKAS

Kung kayo ay may anumang impormasyon tungkol sa mga kasong ito, MANGYARING KONTAKIN ANG INYONG LOKAL NA TANGGAPAN NG FBI O sa pinakamalapit na Embahada ng Amerika o Konsulado.


ROBERT S. MUELLER, III
DIRECTOR
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, DC 20535
TELEPHONE: (202) 324-3000http://www.fbi.gov/wanted/fugitives/cyber/echouafni_s.htm

Pamimirata – Ang pamimirata ay isang uri nang pagnanakaw na krimen na kung saan kinokopya ng iligal ang gawa ng iba.


Kahulugan ng pamimirata sa Internet

Isinasaad dito na ang Internet ay ginagamit na instrumento upang makapagpasa ng piratang kopya ng mga di kilalang software program.

Ayon sa natalang pag-aaral may roong tumatayang 840,000 Internet sites na nagbebenta ng mga Iligal na software. At ang iba ay gumagawa ng kani kanilang web site upang makapag-pasa ng pirating kopya ng mga program sa Internet. Sa pangyayaring ito, ay tumataas din ang pagdami ng gumagawa ng kirmen


(http://www.microsoft.com/canada/piracy/basics/what/ip.mspx)
Apat na uri ng pamimirata ng mga Software

Counterfeiting
Na kung saan ay pinipirata ang mga mga copy right material o ang mga Orihinil na copya ng mga software, VCR tape, Libro, Laro, CD, video, or software tulad ng manuals, registration cards, o licensing agreements, na may tangkang ibenta sa mga tao nang iligal.

Internet piracy
Na kung saan nagiging kasangkapan ang pagamit ng internet upang maka kuha ng kopya ng mga Sofware ng walang pahintulot sa mga kinauukulang gumagawa ng mga copya.

Retail Piracy
Maari ding makasuhan ng pamimirata ang pakikipag palit ng mga tapes, VCD, DVD, o CD sa mga kakilala, kaibigan, o kartabaho. Maari din itong maganap sa pagbili ng kopya ng mga upgrade Softwares na walang legal na kopya ng mga program na naka install. At ang pagbili ng mga non-retail Software o yung mga software na ginagamit sa mga non-profit, education, government versions, na wala sapat at balid na lisensya para gamitin at ipamahagi sa iba.


Over-Installation
Ito ang paglabag sa kasunduan sa pagbili ng Software. nasasaad dito na ang Bawat kompyuter na ginagamit ay mayroong kasapatang lisensya ng software na dapat gamitin. Malalabag ito kung ang mga lisensya ay gagamitin sa ibang hindi rehistradong kompyuter ng software na ginamit.
Sinasabi dito na ang World Wide Web o mas kilala natin sa tawag na Internet ay karaniwan na ngayong pinagmumulan ng mga krimen. Isa sa pinakakaraniwang krimen ay ang forgery o pamemeke. Ito ang listahan ng mga karaniwang krimeng ginagawa sa Internet.

• Creation and distribution of a virus that may provide big damages to networks
• Cyber terrorism
• Phishing activities
• Identity theft
• Internet fraud
• Cyber stalking


Internet Fraud

Krimen na may kinalaman sa pagsisinungaling at nagdudulot ng kawalan ng pera at kasangkapan sa mga taong ginawan ng krimen.

Drug Trafficking

Sinasabing ang internet ngayon ay lugar na rin sa pagkakalakal ng pinagbabawal na gamot. Ang mga chat rooms ay maaring pagkunan ng inpormasyon kung paano makakabili ng mga pinagbabawal na gamot.

Internet Chat Leads To Kidnapping Investigation

http://www.wkyt.com/news/headlines/15754122.html

Inaresto ang isang lalaki dahil sa pangmomolestiya ng isang kinse-anyos na bata na sinasabing nakilala lamang nya sa pakikipagchat. Kinasuhan ng sodomy at kidnapping ang nasabing lalaki. Sinasabing dinala ng lalaki ang bata sa isang apartment at doon isinagawa ang masama nyang balak.

Online chat leads to porn arrest
http://www.topix.com/forum/city/mount-dora-fl/TSLFO34I0F1GA3ND4

Isang salesman ang kinasuhan ng child-pornography pagkalipas ng dalawang buwang imbestigasyon na sinasabing isinasagawa ng akusado sa isang online chat room kung saan niya kinukuha ang mga bibiktimahin. Kinumpiska ang kaniyang laptop computer para sa isang masusing imbestigasyon.

Ang mga Shareware na program
Ang mga Shareware program ay nakasalalay sa katapatan ng mga konsyumer kung, Ang kanilang mga sharware program ay mabibigyan ng kasapatang lisensya para sa kanilang regular na pag-gamit nito. Ang hindi rehistradong Sharware program ay may kasapatang limitasyon ng pag-gamit nito.
Ngunit sa mga nag labasan Hacker sa internet ay meroon paring mga nakalulusot sa pagrerehistro ng kanilang Shareware ng libre ginagamit nila ang pag oober- instol ng mga lisensyang ibinigay upang magamit ng libre ng pang-matagalan ang mga shareware.


Epekto ng Internet piracy sa Industria ng mga Pelikula
Naitala ni Evgeny Morozov ang ilan sa mga naging pekto ng Internet piracy sa Film industry. Ayon sa kanya, Ang reaction ng mga tao sa pamimirata ng pelikula sa Internet ay Walang mabuting epekto dahil sa di ito legal na pamamaraan at walang nagbibigay permiso upang maipalabas ang mga kopyang nakaw lamang. Ngunit nasaad din dito na di lahat ng tao may kaparehas na reaction. May iba paring tao na nagpapasalamat sa pamimirata sa internet. Tulad ng Storya ni Jerome Bixby na “The Man from Earth” isang pelikulang maliit lang ang pondo/small-budget na science fiction film patungkol sa isang taong sinasabi na siya ay isang Cro–Magnon caveman / taong kweba na nabuhay pagkatapos nang 14,000 na taon. Ang pelikulang ito ay gumastos ng $200,000 para sa digtal video. Kaya laking pasasalamat niya nang kumalat ang pelukula sa mga Download links sa internet.

ISINULONG NA BATAS PARA SA INTERNET PIRACY
Sa Web site na philstar.com nakasaad ang balitang pag sulong ni Sen. Ed¬gardo Angara. Ayon sa sinulat ni Malou Escudero sa philstar.com
Upang mabigyan ng proteksiyon ang intellectual property rights sa cyberspace, isinulong ni Sen. Ed¬gardo Angara ang Senate Bill 880 na nag¬lalayong amiyendahan ang Intellectual Property Code.
Pinuna ni Angara na mas madali na ngayong nananakaw ang likha ng mga artists at iba pang “creators” sa sandaling i-publish nila sa internet ang mga ito.
Naniniwala si Anga¬ra na katungkulan pa rin ng gobyerno na pro¬tektahan ang ideya ng mga mamamayan da¬hil maituturing pa rin itong yaman ng bansa. (Malou Escudero)
MGA PAYO SA PAGKUHA NG MGA SOFTWARE SA INTERNET
Sa www.microsoft.com nag bigay ng ilang paalala at payo sa masusing pangkuha ng mga software sa Internet “”
1) Kunin ang full Addresses ng kumpanya at pati ang Numero ng telepono nito.
2) Kunin ang ditalye ng Software at pati na warranty ng kanilang softwar na kasama sa kanilang serbisyo.
3) Kunin at iprin ang record ng Software na nagpapatunay na ito ay orihinal na kopya.
4) Mabuti din alamin ang presyo ng Software ang Orihinal na kopya ay may mas kamahalan kesa sa piniratang Software.
5) Suriin ang mga online distributors offering special deals kasama ang software Publisher. Ito ang malalayon sa iyo na malamang orihinal ang bibilihin mong Softwere.
6) Kailangan mo ding suriin at maintindihan ang nilalaman ng produkto basahin ang mga kailangang basahin magtanong sa mga may mas na nakakaalam para maiwasan ang pagbili ng pirata.
7) Makakabuti ding tawagan ang Software publisher at huming ng karapatang detalye sa kanilang mga produkto.Krimeng Wi-Fi

Dahil sa kaka-Google ko, nakatisod ako ng mga kuwento tungkol sa mga tinatawag na “krimeng Wi-Fi” sa mga bansang abanteng kapitalista – US, Inglatera, Canada, at iba pa. Interesante sila, na parang mga kuwentong sci-fi para sa mga mangmang sa teknolohiya na tulad ko sa mga bansang katulad ng sa atin.
Pamilyar na rin naman ang marami sa bansa sa Wi-Fi. Teknolohiya itong nagpapahintulot sa mga gumagamit na maka-akses sa Internet nang walang kurdon, gamit lang ang signal – kaya nga “wireless network” ang isa pang tawag dito. Marami na ring establisimyento sa bansa ang gumagamit ng libreng Wi-Fi para manghatak at manghikayat ng mga parokyano.
Sa mga bansang nabanggit, marami-raming kabahayan at opisina na ang nagpakabit ng Wi-Fi. Nag-uugat ang sinasabi kong usapin – o krimen – sa katangian ng teknolohiya: Umaapaw ang signal nito lampas sa mismong mga bahay at opisina hanggang sa kalapit na mga lugar o kalsada. Kapag walang sagkang panseguridad na inilagay ang may-ari, katulad ng maraming kaso sa mga bansang nabanggit, madaling magamit ang Wi-Fi ng ibang tao.
Nangyayari na rin naman ito sa Kamaynilaan: Didikit lang ang isang may laptop na bukas sa signal ng Wi-Fi at makakapag-Internet na siya. Hindi tulad sa ekonomiya ng “jumper” sa kuryente sa iba’t ibang lugar sa Kamaynilaan at sa bansa, kadalasang hindi napapansin ng may-ari ang “pakiki-Wi-Fi.” Wala rin itong dagdag na gastos para sa kanya.
Ganito rin naman sa ibang bansa. Pero sa mga bansang ito – hindi ko lang alam sa Pilipinas – krimen ang ganitong praktika, labag sa batas. Tinitingnan itong paglabag sa pag-aari ng isang tao sa Wi-Fi – kahit pa, gaya nga ng nabanggit, wala itong dagdag na gastos sa kanya at hindi naman niya kadalasang mapapansin. Tinatawag itong “pagnakakaw” (theft) ng Wi-Fi.
Humatak na ng pagkilos ng mga tao ang ganitong katangian ng teknolohiya. Mayroon nang tinatawag na “war-driving” sa mga bansang ito – ang praktika ng pagmamaneho o paglalakad-lakad nang may dalang kung anong gaheto para sumagap ng signal ng Wi-Fi ng mga bahay-bahay o opisina. Kapag nakakita ng signal, siyempre, gagamit na ng Internet. Mayroon pa ngang nagsusulat ng “X” – gamit ang pinturang pula, katulad ng ilang graffiti dito sa atin – sa mga istrukturang natuklasang may bukas na Wi-Fi.
May ilang pinagkaperahan ang ganito, sa mabuting paraan: Nilalapitan nila ang may-ari ng bahay o opisina na bukas ang Wi-Fi at inaalok sila ng tulong para isara ito.
Ang kakatwa, at nakakadagdag sa pagiging interesante ng mga kuwento, ginagamit ang ganitong pakiki-Wi-Fi para gumawa ng iba pang krimen. Kapag nakiki-Wi-Fi ka kasi, hindi ka makikilala – maliban na lang kung ia-akses mo ang personal mong mga address tulad ng e-mail, blog, Friendster at iba pang social networking sites na kinabibilangan mo. Anonymous ka, parang walang pagkatao. Ang nakasalang, iyung may-ari ng Wi-Fi na ginagamit mo.
Pagkatapos, madalas, nasasagap ng nakiki-Wi-Fi ang bank account at iba pang personal na impormasyon ng may-ari ng Wi-Fi. Kaya iyung mahilig sa pornograpiya ng mga bata (child pornography), tumitingin ng website tungkol dito, o bumibili ng mga materyales kaugnay nito, o naga-upload ng mga imahen at video na naglalaman ng ganito. Siyempre pa, bawal ang ganitong pornograpiya sa nasabing mga bansa.
Iyung mahilig naman sa karaniwang pornograpiya, pero mas gugustuhing maging malinis ang Internet sa bahay at sariling account, sa Wi-Fi ng iba nagbubukas. Ang iba, bumibili pa ng mga laruang pang-seks (sex toys) dito. Ang iba naman, droga. At ang iba pa, kahit anong kalakal na ibinebenta sa Internet. Iyung may kriminal na adiksiyon sa “teorya,” pinapakyaw ang mga koleksiyon ng Verso at mga university press. Biro ko lang ang huli – pero bakit hindi?
May mangilan-ngilan nang nahuli sa ganitong mga “krimeng Wi-Fi” na, madalas, katambal ng paggawa ng iba pang krimeng nabanggit.
Sa mga krimeng Wi-Fi, hindi ang paghubog sa mga tao ng mga identidad na iniaalok ng cyberspace o Internet ang tumatampok. Dito, ang makikita ay ang paggigiit ng totoong identidad – bagamat totoong minanupakturang identidad din – ng mga tao. Sa mga krimeng Wi-Fi, hindi “pandaigdigang kosmopolitanismo” ang makikita – na maipagpapalagay nang itinuturing na mabuti ni Prop. David. Dito, ang makikita ay ang madidilim na aspekto na patuloy na iniluluwal ng sistemang pang-ekonomiyang inaakalang nabihisan na ng “pandaigdigang kosmopolitanismo” – kahirapan at madidilim na pagnanasa ng mga tao.
http://kapirasongkritika.wordpress.com/tag/krimeng-wi-fi/Bagong bugaw
Sa mahabang panahon, ang alam nating bugaw sa prostitusyon ay ‘yung taong personal na namamagitan sa bentahan ng serbisyong sekswal. May taong personal na kakausap sa kliyente. Ina¬alok siya ng babae o batang babae o lalaki na magbibigay aliw. Siya ‘yung nagtatakda ng presyo sa serbisyo.


Noong panahong nagsisimula ang prostitusyon ng mga bata, nagulat at nabahala tayo sa balitang mismong mga magulang ang nagpiprisinta ng sari¬ling anak sa mga turista o bugaw para sa serbisyong sekswal. Ito ang naging laganap sa Pagsanjan sa umpisa ng dekada ‘80. Bago nito, pamilyar na ang mga sindikatong bugaw sa mga prosti sa kalye, sa nightclub, sa massage o sauna parlor.

Pero sa pag-usbong ng teknolohiya ng computer, tila naglaho na ang tradisyonal na bugaw. Napalitan na ang personal na namamagitan sa kliyente at prosti. Ang mismong prosti o call girl ay direktang makikitungo sa kliyente sa pamamagitan ng internet. Ang pagbenta ng aliw ay sa internet ginagawa gamit ang ‘webcam’ o camera na pang computer. Pati ang bayaran ay idadaan sa internet gamit ang credit card ng kliyente.

Ito ang penomenon ng ‘cybersex’. Pandaigdigan ang sakop nito. Dito nagaganap ang prostitusyon ng babae at batang babae o lalaki. May sistema kung saan mismong indibidwal na babae o bata ang direktang nakikinegosyo sa dayuhang kliyente. Sa sariling bahay o opisina maaring magpakita sa kliyente ng mga video na malalaswa.

Nariyan din ang ope¬rasyon ng internet café na nakapokus sa pagbenta ng sex. Dito naghahalo ang tradisyonal at modernong paraan. May mga kwento ng magulang na nagdadala ng anak sa café. Itutulak ang anak sa may-ari ng café para magposing nang hubad o mag-exhibisyon ng sekswal na mga kilos sa harap ng webcam. Minsan pa nga kapwa nanay at anak ang magpopose sa webcam.

Nahihirapan ang gobyerno sa pagtugis ng ganitong uri ng krimen gamit ang computer. Wala pa kasing gaanong batas na sumasaklaw sa “cyber crimes”. May pa-ilan-ilan na ring raids sa mga apartment o tindahan na may operasyong cybersex. May nakumpiskang computer, webcam, laruang pang-sex at mga dokumentong kaugnay sa negosyong cybersex.

Marami na ring kababaihan ang nagkumpisal sa kanilang partisipasyon sa cybersex prostitution. Itinatayang mahigit 200,000 na Pinoy - babae, lalaki at bata - ang nag-aalok ng sex sa internet. Ang Pilipinas ay pa¬ngalawa sa 35 bansa sa rehiyong Asya na nakalistang may pinakamala¬king listahan ng potensyal na sex partner. India ang nangunguna. Sunod sa RP ang Malaysia, Singapore, Japan at China.

Maitutukoy pa rin ang kahirapan at kamangma¬ngan bilang pangunahing dahilan ng ganitong penomenon. Ngunit saan masisisi ang madaling pagbili ng sex gamit ang internet? Sino ang nagpupulis ng gawaing ito na hindi nanghihimasok sa pribadong espasyo na karapatan ng bawat indibidwal?
Kelan magkakaroon ng malinaw na batas na tututok sa mga krimen sa Internet?
http://www.abante.com.ph/issue/may2308/op_sf.htm
Batas vs cyber crime isinulong

Hiniling ni Aurora Rep. Juan Edgardo Angara nitong Sabado sa kanyang mga kapwa mambabatas na itulak ang pag-apruba sa panukalang batas na tutukoy sa mga tinatawag na cyber crime at pagbuo ng ahensyang hahabol sa mga cyber criminals.

“Maybe the Boy Bastos website case is a good argument why we (lawmakers) should give priority on this (cyber crime) bill," ayon kay Angara sa text message sa GMANews.TV.

Ang pahayag ay ginawa ni Angara matapos pakawalan ng awtoridad si Mark Verzo, ang itinuturong operator ng kontrobersyal na Internet porn site na boybastos.com (www.boybastos.com) dahil sa kawalan ng batas para isakdal siya sa kasong cyber pornography.

Nitong Biyernes sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) ang bahay ni Verzo. Iginiit ni Verzo na wala siyang nilalabag na batas at tinawag na libangan lamang at paraan ng “freedom of expression" ang kanyang ginagawa.

Sinubukan ng GMANews.TV na buksan ang website ngunit blangko na ito.

Naging kontrobersyal ang website nang hilingin ni Sen. Loren Legarda na ipasara ito dahil sa pornograpiya. Bukod sa mga larawan, may link din ang boybastos sa mga “pinoy scandal."

Sa ilalim ng House Bill No, 190, sinabi ni Angara na walang komprehensibong batas ang Pilipinas para sa regulasyon ng mga cyber crimes.

“There is a need for us to have a law that will define cybercafés, identify punishable acts, involving computers with corresponding penalties" and seek legal procedures for the investigation and prosecution of cyber criminals," paliwanag niya.

Nakasaad sa panukala na kabilang sa mga tinatawag na cyber crimes na dapat patawan ng parusa ay illegal access, illegal interception, data interference, system interference, misuse of devices, computer fraud, unsolicited commercial communication, prostitution at child pornography.

Ang mapapatunayang lalabag sa batas ay pagmumultahin ng P100,000 at kulong na prison mayor, hanggang sa pinakamabigat na multang P200 hanggang P600,000 o parehong multa at kulong.

Ang mga lalabag naman kaugnay sa kasong may kaugnayan sa prostitusyon at child pornography ay pagmumultahin ng mula P200,000 hanggang P800,000 at kulong.

Iminumungkahi rin sa panukala na itatag ang Cyber-Crime Investigation and Coordinating Center (CCICC) na bubuuin ng Department of Transportation and Communication (DOTC); National Bureau of Investigation (NBI); Philippine National Police (PNP); National Prosecution Service (NPS); National Computer Center (NCC); at Philippine Center for Transnational Crime (PCTC).

Ang kalihim ng DOTC ang magsisilbing chairman ng CCICC at ang pinuno ng NBI ang magbibilbing vice chairman.

Sinabi ni Angara na panahon na para suriin ng bansa ang mga batas patungkol sa paggamit ng Internet bunga ng mga krimen na kinasasangkutan ng modernong teknolohiya.


“Cyber crime legislation must be an immediate concern for Congress, for reasons similar to stakeholders’ interests. Beside the Philippines continues to groom itself to be the most apparent choice for foreign companies to locate their offshore outsourcing business," pagtatapos niya. - Fidel Jimenez, GMANews.TVEstilo't tatak BITAG sa Cyber crimes!

KAUNA-UNAHAN sa larangan ng investigative journa-lism sa telebisyon, BITAG lamang ang tumutok sa mga kasong cyber crime.
Ito ‘yung mga natutukan nating Internet Blackmail, cyber sex, online sex chat, at web escort service.
Kabilang na rin dito ‘yung pagdodokumento at pag-pa¬pakalat ng mga sex videos at malalaswang gawain gamit ang cellphone camera na tinatawag ngayong CYBER BOSO.
Ang katotohanan ay wala pang batas na tutuldok sa mga krimeng ito gamit ang internet at bagamat parang nakatali ang kamay ng BITAG dahil sa kawalan ng batas, hindi ito naging hadlang para mabigyang hus-tisya ang mga biktima.
Tatak at estilong BITAG ang ginagamit namin sa mga kasong ganito na pinangungunahan ng pag-hunting namin sa mga suspek at kukumprontahin namin sa harap ng aming mga camera.
Sa paraang ganito man lamang ay mabigyan ng kata¬rungan at matuldukan ng mga nasa likod ng cyber crimes ang kanilang iligal na gawain.
At sa usaping ito na matagal nang estilo ng aming grupo umeentra naman ang human rights sa kanilang sinasabing “karapatan umano ng mga suspek”.
Subalit hindi ito magiging hadlang sa kung anuman ang gawin ng BITAG, bahala silang magpukol ng kung anumang isyu sa trabaho naming ito.
Mayroong krusada ang BITAG na makatulong sa mamamayan anumang paraan, anumang dahilan, sino man ang masagasaan, WALA KAMING PAKIALAM.
Iba ang aming paman¬tayan, kapag kami ang nilapitan at pinagtiwalaan, gumagawa kami ng kaka¬ibang paraan makatugon at makatulong lamang.
Hangad ng BITAG na sa taong 2009, maisa- batas na ang Cyber Boso Bill na ipinapasa ni Buhay party List representative Irwin Tieng, nang sa ga¬ noon tu¬luyang managot ang mga nasa likod ng kasong napa¬paloob sa cyber crimes.
Hangga’t wala ito, mag¬papatuloy ang tatak BI-TAG, estilong BITAG at pama¬tayang BITAG!

Claudine at Korina biktima ng Internet pyramiding scam?

Lalo pang pinaigting ng National Bureau of Investigation (NBI) ang imbestigasyon sa FrancSwiss Investment pyramiding scam bunga ng mga ulat na maging sikat na personalidad tulad ng mga artista, pulitiko, taga-media, basketball player, at opisyal ng militar at pulisya ay nabiktima ng sindikato.

Sinabi ng NBI nitong Martes na umabot na sa 25 ang biktimang naghain ng reklamo laban sa Francswiss at may 100 iba pa ang nagpaplanong idemanda ang mga opisyal ng grupo. Ang bawat investor ay sinasabing nagpasok ng $1,000 sa FrancSwiss.

Ayon kay Senior Agent Manny Fayre ng NBI National Capital Region, iimbitahan nila para magbigay linaw sa kaso ang mag-asawang Claudine Barreto at Raymart Santiago broadcast journalist Korina Sanchez; basketball player na si Bonnel Balingit at dating Isabela Gov. Ben Dy.

Ngunit nilinaw ni Fayre na posibleng ginamit lamang ang pangalan nina Barreto, Santiago, Sanchez at Dy para makaakit ng mga mamumuhunan.

Sa report ng GMA 7 News 24 Oras nitong Lunes, tumanggi na munang magbigay ng pahayag ang mag-asawang Claudine at Raymart tungkol sa isyu. Itinanggi naman ni Dy na nagpasok siya ng puhunan sa FrancSwiss at iginiit na hindi niya kilala ang nasabing grupo.

Sinabi ni Sanchez, na kasalukuyang nagbabakasyon sa labas ng bansa, na iresponsable ang NBI sa pagdadawit sa kanyang pangalan. Ayon sa kanya, ginamit lang ng FrancSwiss ang kanyang pangalan upang makapanghikayat ng mabibiktima.

“We also received information that the (FrancSwiss) opted to return the money to these personalities following the arrest of one of its key officials," ani Fayre.

Napag-alaman din ng NBI na hindi nakarehistro ang kumpanya sa Security and Exchange Commission (SEC) at wala ring permit sa Bureau of Internal Revenue (BIR).

Hinihinala ni NBI-NCR Regional Director Ruel Lasala na posibleng umabot sa P1-bilyon ang natangay ng FrancSwiss na pinaniniwalaan nilang isang international Internet pyramiding syndicate.

Nabisto ang operasyon ng grupo matapos madakip ang isang opisyal nila sa Baguio City nitong Hulyo 4 na si Eleazard Castillo.
Ayon kay NBI Director Nestor Mantaring, si Castillo, alias Eli, isang Filipino, ay tubong Pug-os, Cabuyao, Ilocos Sur. Si Castillo umano ang chief financial adviser ng grupo na nakasaad sa website, www.francswiss.biz.net.
Ang iba pang pinaghahanap na suspek ay sina Jaime “Jimpol’ Poliquit ng Davao City; Garry Espiritu ng Metro Manila; alias Jomarc ng Fairview, Quezon City; Edwin Sendana ng Pasig City; Edward Ricalde mula sa lalawigan ng Pampanga; at Chris Erabon ng Baguio City.
Pinaghahanap din si Roger Smith, isang American national, na itinuturong pinuno ng FrancSwiss Investment sa Asia–Pacific region, at Raymond Chua at Bensy Fong, kapwa Singaporean, na sinasabing nag-oopisina sa 280 Madison Avenue, 912, 9th floor, New York, NY10016 USA.
Batay sa report ng NBI-NCR, lumitaw na unang nagreklamo laban sa kumpanya sina Frederico Olarte, Glen Manuel Sunga at Philip Fernando.
Ayon sa tatlong biktima, nakita nila sa Internet ang anunsyo ng FrancSwiss na humihingi ng $1,000 puhunan sa mga investor kapalit ng US$45 interes bawat araw. Nakasaad pa sa anunsyo na ang bawat investor na makapagpapasok ng iba pang kliyente ay makakukuha ng 10 percent na interes sa pamamagitan ng tinatawag na “e-points." Ngunit hindi pwedeng i-encash ang nasabing “e-points," sa halip ay kailangang ibenta nila ito sa ibang investor.


“What could allegedly be encashed was the daily interest through an Internet bank-to-bank transaction. It was because of this set-up that each investor must have a banking facility," paliwanag sa report ng NBI-NCR. Tinawagan ng mga biktima ang nakapaskil na cellular phone numbers sa website at isa sa mga suspect na si Castillo ang sumagot sa tawag at nakipagkita sa kanila sa isang coffee shop sa Metrowalk mall sa Ortigas, Pasig City.

- Fidel Jimenez, GMANews.TV


III. Konklusyon at Rekomendasyon

A. Konklusyon:

Sa pag-aaral na ito, Nalaman n gaming grupo na napakarami na talagang nangyayaring krimen ngayon sa internet. Ang mga dapat nating gawin upang hindi tayo mapabilang pa sa mga biktima;

1. Maaring maiwasan ito sa lahat ng oras kung magiging maingat lalo na sa mga “passwords” at mga “codes”.
2. I “explore” ang sarili sa mga bagay-bagay lalo na sa kompyuter nang hindi nakikita ng iba
3. Limitahan lamang ang paggamit nito ng internet at siguraduhing kapaki-pakinabang ang mga sinasalihang mga “forums”.B. Rekomendasyon

Sa pagtatapos ng pag-aaral na ito, iminumungkahi ng aming grupo ang mga sumusunod
1. Huwag basta basta magtiwala sa ibang tao lalo na sa kapag sa internet.
2. Huwag gagamit ng mga credit cards lalo na sa “internet payment trasactions” kahit na naka pribado ang kompyuter mo.
3. Huwag mag entertain nang hindi kilala sa internet. At wag magbigay ng mahahalagang detalye tungkol sayo.
4. Maging mapanuri sa lahat ng oras. Tignan at pag aralang mabuti bago magrehistro sa kung anumang “social networking site”
5. Isarado ang internet connection kapag hindi ginagamit.


Bibliograpiya
Para sa karagdagang impormasyon, maaring bumisita sa mga website na nakasulat sa ibaba.

1. http://www.microsoft.com/canada/piracy/basics/what/ip.mspx)
2. (http://www.brighthub.com/internet/security-privacy/articles/6156.aspx
3. (http://www.moreintelligentlife.com/node/719
4. http://www.philstar.com/Article.aspx? Articleid=412051
5. http://www.microsoft.com/canada/piracy/basics/what/ip.mspx
6. http://www.fbi.gov/wanted/fugitives/cyber/echouafni_s.htm
7. http://www.abante.com.ph/issue/may2308/op_sf.htm
8. http://www.gmanews.tv/story/50447/Claudine-at-Korina-biktima-ng-Internet-pyramiding-scam
9. http://www.philstar.com/Article.aspx?articleid=429164
10. http://www.computerbytesman.com/lovebug/thesis.htm
11. http://www.wkyt.com/news/headlines/15754122.html
12. http://www.topix.com/forum/city/mount-dora-fl/TSLFO34I0F1GA3ND4
13. Balita Taon XXXVI Blg 295 Sabado, Setyembre 20, 2008
14. Balita Taon XXXVI Blg 285 Miyerkules, Setyembre 10, 2008
15. Balita Taon XXXVI Blg 298 Martes, Setyembre 23, 2008